top of page

Często zadawane pytania

JAK DŁUGO BIURO KSIĘGOWE PRZECHOWYWAĆ BĘDZIE MOJE DANE PODATKOWE?

Obowiązek przechowywania danych wynika bezpośrednio z polskiego prawa. Dokumenty są zwracane wraz z zakończeniem umowy. Dane jednostek, z którymi umowa trwa ponad 5 lat są archiwizowane z upływem okresu wskazanego w ustawie.

JAKIE SĄ OPŁATY ZA DOKUMENTY NADLICZBOWE?

Opłaty za dokumenty nadliczbowe naliczane są w zależności od wariatnu umowy. W podstawowym wariancie dopłata za każdy dokument nadliczbowy wynosi 10 zł.

CZY UMOWĘ MOŻNA NEGOCJOWAĆ?

Każdą umowę z naszym biurem można negocjować.

JAK CZĘSTO NALEŻY PRZEKAZYWAĆ DOKUMENTY DO BIURA?

Dokumenty należy przekazywać co najmniej raz w miesiącu, nie później niż do 10 dnia miesiąca. Zachęcamy do wymiany za pośrednictwem chmury obliczeniowej, co znacząco usprawnia proces komunikacji.

bottom of page